Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


     Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

     Ak máte nápady, pripomienky a vylepšenia ohľadne web-stránky alebo chcete prispieť nejakým článkom, fotkami alebo niečim iným, môžte nám napísať na adresu farnost.devinska@gmail.com (správca web-stránky).
     Ak máte dotazy priamo na pána farára, píšte na km@teoforum.sk (Karol Moravčík).

» oznamy
  Strany:  1234567.....54  >>

Začiatok pôstnej doby

10.2.2016, streda


V stredu 10. 2. začneme spolu pôstne obdobie – prípravu na veľkonočné sviatky. V tento deň sa dospelí kresťania zaväzujú zachovať vážnejší pôst, čo značí nejesť mäso a iba raz za deň sa najesť do sýtosti. Na Popolcovú stredu máme v našom kostole sv. omše o 8.00 a 18.00.

V pôstnom období sa modlievame krížovú cestu – vždy piatok od 17.30.

Na 1. pôstnu nedeľu sa konajú jarné zbierky na Charitu. U nás po sv. omšiach.

GoodSports International Slovensko

9.2.2016, utorok


[obrázok - basketbal] [obrázok - GoodSports International: 2%]

Prejsť k projektu.

Fotky z detských katechéz

9.2.2016, utorok


fotky z DK 2013/2014Album Detské katechézy sme doplnili o výber fotiek z poslednej detskej katechézy. Nájdete ich vo fotogalérii, alebo si ich môžete prezerať kliknutím priamo na obrázok.

Stretnutie s rodičmi

4.2.2016, štvrtok


Vo štvrtok 4.2. pozývame na stretnutie rodičov tých detí, ktoré sa tento rok pripravujú na Prvé sv. prijímanie. Stretnutie začína v F centre o 19.00. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov alebo ich zástupcu.

Začiatok februára

1.2.2016, pondelok


Pred prvým piatkom mesiaca februára je príležitosť k sv. pokánia pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok pred sv. omšami a po nich.

Utorok 2.2. na sviatok Obetovania Pána (Hromnice) je sv. omša o 18.00; na túto sv. omšu si prinesme sviece na požehnanie.

Na prvý piatok 5.2. zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii od 17.00.
Po sv. omši v piatok pozývame na meditáciu a poklonu za obnovu cirkvi.

Koncert - tamburáši

31.1.2016, nedeľa


[obrázok - 2016-01-31-kud-sv.anacrip-1240.png]

V nedeľu 31.1. o 16.30 pozývame do nášho kostola na koncert.
Účinkuje tamburášsky orchester KUD Sveta Ana zo Záhreba a ich hostia.
Koncert spoluorganizuje Črip z DNV.


Výsledok zbierky v arcidiecéze

21.1.2016, štvrtok


Arcibiskupský úrad Bratislava ďakuje za finančnú zbierku, ktorá sa konala v novembri 2015 z príležitosti sviatku patróna našej arcidiecézy, sv. Martina. V celej arcidiecéze sa vyzbieralo 121.400 €. Táto suma bola už rozdelená na dve rovnaké časti a odoslaná:
1. na zabezpečenie fungovania kliniky bl. sestry Zdenky v irackom Erbile;
2. na projekt vzdelávacieho programu pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.
Vďaka!

Požehnanie príbytkov

6.1.2016, streda


Na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov) je peknou tradíciou požehnanie vody v kostoloch a požehnanie našich príbytkov. Požehnaná (svätená) voda pripomína kresťanom krst, vieru podľa Ježiša Krista, snahu žiť na jeho spôsob. Z kostolov si možno vziať požehnanú vodu a kriedu domov a spolu s blízkymi si požehnať svoje príbytky.

Text modlitby a postup pri požehnaní našich bytov a domov
nájdeme (aj s verziou pre tlač) --> TU.

Začiatok januára

1.1.2016, piatok


Keďže v januári pripadá prvý piatok na Nový rok, zapisujeme nové úmysly na sv. omše v sakristii podľa potreby pred každou sv. omšou v týždni (28.12. - 3. 1.).

Príležitosť k sv. pokánia je pred Novým rokom v pondelok, utorok a stredu pred sv. omšami.

Vďaka za finančné dary počas Vianoc: na farnosť: 2 100 €; farská ofera: 1 850 €.

Na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa konala v našom kostole dňa 25.12.2015, sa vykoledovalo 300,04 €. Peniaze išli na účet zbierky Dobrej noviny na projekty v Afrike. Vďaka všetkým darcom a detským koledníkom!

Štatistika za rok 2015

31.12.2015, štvrtok


Liturgický život a evanjelizácia

Krsty – 163
Sobáše – 31 (v 16 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 49
Prvé sv. prijímanie – asi 60
Náboženská výchova na školách v r. 2014/15 – asi 34% zo všetkých žiakov.
Učiteľky NV – 3; kaplán učí na SOŠ; viacerí rodičia a katechéti pripravujú detské katechézy.

Hospodárenie a majetok

Hotovosť v Slov. sporiteľni:
Farský bežný účet – 13 403 €
Zvláštny účet vo VÚB (financie za predaj pozemku): 544 480 €
Cintorínsky účet – 2 147 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom; príjmy sú z poplatkov za hrobové miesta)

Pozemky v súčasnosti neprinášajú ekonomický prospech, platíme za ne dane. Pozemok na Eisnerovej ulici oproti OD Terno máme záujem predať, lúka pod Dev. Kobylou (dendropark) je v ochrannom pásme, za prenájom menšieho pozemku v Dev. jazere a pozemku na poliach pri ceste do Dúbravky je pár desiatok eur ročne.

Budovy vo vlastníctve farnosti sú štyri: kostol, F centrum, fara, dom rozlúčky. Za pozemok – parkovisko pri OD platí Jednota nájomné, v F centre sú menšie príjmy za občasný prenájom.

Príjmy:

•zbierky a dary: 41 000 €
•príjmy z nájomného (Jednota): 22 259 €
•ostatné príjmy: 4 936 €

Hlavné výdavky:

•daň z nehnuteľností a z príjmov: 7 360 €
•prevádzka (energie, kancelária, bežná starosť o budovy): 23 850 €
•podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 321 €
•ostatné opravy (v F centre, kostole): 40 024 €

Zbierky na podporu iných organizácií:

•(charita, seminár, misie, kat. masmédiá, sv. Martin, Boží hrob, sv. Peter, na prenasledovaných kresťanov): 8 340 €. Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Práce a plány

V roku 2015 sme uskutočnili menšie práce v F centre (oprava kamenného portálu, rôzne stavebné úpravy a doplnky, ktoré žiadala kolaudačná komisia). Pokračovali práce na cintoríne (nové chodníky, oprava oplotenia, údržba stromov). Stavebný projekt na úpravu Domu rozlúčky máme pred dokončením (toalety, sakristia, prístavba). Diskutuje sa o úprave nádvoria v F centre.
  Strany:  1234567.....54  >>